Apostille en legalisaties

  1. Last updated on

APOSTILLE

De Apostille is een internationale legalisatie (Akkoord van Den Haag van 5 Oktober 1961). Een geapostilleerd document is geldig in de landen die het Akkoord ondertekend hebben (o.a. België en Mexico). De Apostille dient niet vertaald te worden, maar dient enkel vermeld te worden in de vertaling.


1. Mexicaanse documenten:

Gelieve de Mexicaanse autoriteiten te contacteren om deze informatie te bekomen: Secretaría de Gobernación


2. Belgische documenten:

* Om een document in België te laten apostilleren:

FOD Buitenlandse Zaken 
Karmelietenstraat / Rue des Petits Carmes 27, 
1000 Brussel / Bruxelles 
België / Belgique

Tel: +32 2 501 89 00 
Fax: +32 2 501 37 90 
E-mail: legalisatie.bz@diplobel.fed.be

* Om een document vanuit het buitenland te laten apostilleren :

Sedert 3 april 2024 kan iedere burger die beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) via de publieke site eLegalization een legalisatie of apostille aanvragen voor verschillende documenten.

Welke documenten kunnen worden aangevraagd en voorgelegd voor legalisatie/apostillering? 

  • De documenten/elektronische attesten uit het bevolkingsregister beschikbaar in Mijn DOSSIER.
  • Akten van burgerlijke stand die zijn aangemaakt na 31 maart 2019 en de reeds gemigreerde akten in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS).

De verschillende formaten van akten zijn beschikbaar (afschrift, uittreksel, meertalig uittreksel Conventie van Wenen).

Aandacht: is de akte nog niet gemigreerd in de DABS dan moet de burger eerst de migratie ervan vragen bij de gemeente of het beroepsconsulaat van inschrijving in het bevolkingsregister, of bij de gemeente of het beroepsconsulaat die de oorspronkelijke papieren akte opstelde.

De gemeente of het beroepsconsulaat die de oorspronkelijke akte opstelde migreert de akte in de DABS. 

Hoe toegang krijgen tot het burgerportaal?

De toegang verloopt via de publieke site eLegalization met behulp van de eID en het CSAM-portaal. 

  1. Maak verbinding met de site via de tab “aanmelden als burger” en klik vervolgens op “nieuwe aanvraag”.
  2. Kies de oorsprong van het document (Mijn DOSSIER of DABS).
  3. Kies het document en de gewenste taal (Nederlands, Frans of Duits) en het formaat (enkel voor de akten).

                  * Aanvraag van een document in Mijn dossier:

                  * Aanvraag van een akte in de DABS:

  1. Vul de verschillende velden in (land van bestemming en e-mailadres).
  2. Klik op “indienen”.

Behandeling van de aanvraag

Zodra de aanvraag is verwerkt, wordt per e-mail een elektronisch betalingsverzoek naar de aanvrager gestuurd.

Nadat de betaling is gedaan, is het gelegaliseerd/geapostilleerd document onmiddellijk beschikbaar in LegalWeb.

 

LEGALISATIES

De Ambassade legaliseert enkel de handtekening van de vertalers erkend door deze ambassade en van de garant voor visumaanvragen.