Online attesten

  1. Last updated on

U heeft de mogelijkheid om gratis een aantal attesten online aan te vragen via eConsul. Voor deze documenten hoeft u zich dus niet meer te verplaatsen.

Opgelet: deze attesten kunnen enkel worden voorgelegd aan een Belgische administratieve overheid of aan de Belgische sociale zekerheid en om van deze dienst te genieten dient u ingeschreven te zijn in het consulair register van de Ambassade. Om toegang te krijgen tot eConsul moet u over een geactiveerde eID en een kaartlezer beschikken.

Een alternatieve manier om deze attesten in de drie landstalen op te vragen is via de toepassing Online Mijn DOSSIER, waarmee u ook uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kunt raadplegen.

Het gaat om volgende attesten:

  • Attest van burgerlijke stand
  • Attest van gezinshereniging
  • Attest van inschrijving
  • Attest van nationaliteit
  • Attest van woonst
  • Attest van woont met historiek
  • Levensbewijs dat door de ambassade dient afgestempeld te worden; in dit geval dient u het levensbewijs op te laden samen met een geldig identiteitsbewijs (met foto) én een recent medisch attest of een geldig identiteitsbewijs (met foto) en een foto met een recente krant.

We wijzen er nogmaals op dat de bruikbaarheid van de aldus afgedrukte attesten in het buitenland helaas niet gegarandeerd is. Het document bevat immers geen handtekening en kan daarom niet gelegaliseerd worden.