Overschrijven van akten van de burgerlijke stand

  1. Last updated on

De buitenlandse akten van de burgerlijke stand van Belgische onderdanen kunnen in België worden overgeschreven. Het is zelfs ten zeerste aan te raden de akte te laten overschrijven. Zodra de akte is overgeschreven, kunt u er makkelijk afschriften of uittreksels van laten maken bij de bevoegde Belgische administratie. In sommige landen kan het verkrijgen van een afschrift of uittreksel voor veel moeilijkheden zorgen of zelfs onmogelijk blijken (bijv. omdat het register van de burgerlijke stand tijdens een oorlog of als gevolg van een natuurramp vernietigd werd).

Voornoemde akten kunnen in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats dan wel van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Indien u in België geen woon- of verblijfplaats hebt, kunt u de akte laten overschrijven in het register van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in België of van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn dan wel in het register van uw geboorteplaats in België of, in laatste instantie, van de Stad Brussel.


Aan welke voorwaarden moet de buitenlandse akte van de burgerlijke stand voldoen om in België te worden erkend?


De buitenlandse akte van de burgerlijke stand is opgemaakt door de bevoegde buitenlandse lokale overheid in de in dat land gangbare vorm. Buitenlandse akten worden, zo nodig, voorzien van een apostille van het land van herkomst.

De in een vreemde taal gestelde akten worden door een beëdigd vertaler vertaald naar het Nederlands, het Frans of het Duits, naar gelang van de gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

U kan de vertaling laten opmaken in Mexico of in België. Vraag echter bij uw gemeente na of zij vertalingen opgemaakt in Mexico door een door de Ambassade erkende vertaler, aanvaarden.

Klik hier voor een lijst van door de ambassade erkend vertalers; in dat geval legaliseert de ambassade de handtekening van de vertaler.

In België kan de lijst van beëdigde vertalers worden verkregen bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. De handtekening van een beëdigd vertaler moet eveneens gelegaliseerd worden.

Prijs