Notariaat

  1. Last updated on

De Belgische Ambassade in Mexico heeft de bevoegdheid notariële akten op te stellen. Als voorwaarde wordt gesteld dat wij een ontwerp-akte van een Belgisch notaris ontvangen, per e-mail en in Word-formaat.

De feitelijke akte wordt op de Ambassade ondertekend na consultatie bij de dienst Notariaat van de FOD Buitenlandse Zaken. Deze procedure neemt ongeveer een week in beslag. De Ambassade neemt contact met u op zodra de akte klaar is.

Het tekenen van notariële akten gebeurt enkel na afspraak.

De ondertekenaars moeten zich aanbieden met een geldig identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, credencial de elector,…).

Prijs