Ambassade van België in Mexico

België in Mexico

Welkom op onze website!

Mexico staat vanaf 10 juli op de lijst van landen met een zeer hoog risico:

Voor personen die zich gedurende de laatste 14 dagen op het grondgebied van één van deze landen bevonden, is het verboden zich rechtstreeks of onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.

Er bestaan een aantal uitzonderingen, o.a. voor mensen met de Belgische nationaliteit of met hun hoofdverblijfplaats in België.

Een volledige lijst met uitzonderingen en maatregelen vindt u hier:

https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 

Verplicht formulier voor reizen van en naar Mexico

Voor uw vertrek vanuit of naar Mexico dient u ook het volgende on-line formulier in vullen voor de Mexicaanse autoriteiten: https://afac.hostingerapp.com/  of  https://www.aicm.com.mx/

 

CORONAVIRUS COVID-19

Belgische onderdanen en burgers van derde landen die beschikken over een verblijfsvergunning voor België, kunnen naar België reizen.

Ook hun familieleden (i.e. echtgenoten, wettelijk samenwonenden en kinderen jonger dan 21 jaar oud) die de Belgische nationaliteit niet bezitten, kunnen hen vergezellen voor een kort verblijf van maximum 90 dagen in de Schengenzone. Als het familielid van de Belg burger is van een derde land dat onderworpen is aan de visumplicht voor kort verblijf, dient deze een visum C aan te vragen bij de Belgische ambassade in zijn land van residentie. We herinneren u eraan dat Mexicaanse burgers vrijgesteld zijn van een visum voor kort verblijf, en hiervoor geen visum hoeven aan te vragen.

De Ambassade raadt onze landgenoten aan om de gegevens van de burgerlijke stand in het rijksregister te laten updaten, en indien nodig mexico@diplobel.fed.be te contacteren. Wij raden de reizigers eveneens aan om de nodige documenten (huwelijksakten, geboorteakten kinderen e.d.) mee te nemen om hun reis te rechtvaardigen.

Visumaanvragen voor lang verblijf (d.w.z. voor een verblijf langer dan 90 dagen), met het oog op een permanent verblijf in België, m.a.w. visa voor gezinshereniging in België, worden voorlopig niet behandeld.

Studenten die al beschikken over een studentenvisum voor België, kunnen voorlopig niet afreizen. Zij die in België wensen te studeren en nog niet beschikken over een studentenvisum, worden gevraagd deze pagina regelmatig te consulteren.  De visumafdeling blijft tot nader order gesloten. 

Reizen als feitelijke partners

MAATREGELEN BIJ AANKOMST OF TERUGKEER UIT RODE ZONES (MEXICO), BESLISSING OVERLEGCOMITE VAN 18/12/2020:

  • Iedereen die aankomt of terugkeert naar België (ingezetenen en niet-ingezetenen) en die meer dan 48 uur in een rode zone in het buitenland heeft verbleven, wordt beschouwd als een risicovol contact. Deze mensen gaan onmiddellijk na aankomst op Belgisch grondgebied in quarantaine. Ze worden getest op dag 1 en op dag 7 van hun quarantaine. 
  • Versterkte controle i.v.m. het invullen van het PLF-formulier vanaf 21 december 2020, zowel bij het inschepen als bij aankomst. Voor mensen die geen gebruik maken van georganiseerd vervoer, versterkte controle op het invullen van het PLF-formulier door de politie.
  • Verplichting, vanaf 25 december 2020, voor personen vanaf 12 jaar die niet in België verblijven om een ​​negatieve PCR-test te kunnen voorleggen, een test die niet eerder dan 72 uur voor vertrek op Belgisch grondgebied is uitgevoerd. De vervoerder dient te controleren of deze personen, alvorens aan boord te gaan, dit negatieve PCR-testresultaat kunnen overleggen. Indien niet is de vervoerder verplicht het instappen te weigeren.

Quarantaine bij terugkeer in België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsen binnen de EU-grenzen die geopend zijn. Let wel: zelf-quarantaine blijft verplicht voor reizigers buiten de EU die essentiële verplaatsingen maken.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten. 

Niet-essentiële reizen naar Mexico worden momenteel afgeraden wegens de Covid-19-pandemie die zich in fase 3 bevindt.

Mexico verwelkomt buitenlandse reizigers van wie verplaatsing essentieel en gerechtvaardigd is. De Mexicaanse autoriteiten controleren de geldigheid van deze verplaatsingen bij aankomst aan de grenzen.

U vindt meer informatie (in het Spaans) op de speciale website van het Ministerie van Gezondheid van Mexico: https://coronavirus.gob.mx/

De landgrens met Guatemala is in theorie open maar wordt van Guatemalteekse zijde veelvuldig gesloten. De landgrenzen van Belize en de VS zijn gesloten voor niet-essentieel verkeer van personen.

Het Mexicaanse luchtruim is open maar slechts enkele luchtvaartmaatschappijen voeren nog vluchten uit van Mexico Stad rechtstreeks naar Europa (KLM, AF, Aeroméxico, Lufthansa, Iberia).

Voor elke reis naar Mexico kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op mexico@diplobel.fed.be. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies.

  

U bent een Belg die onlangs naar Mexico is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Mexico? U reist als toerist door Mexico en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Mexico gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

 
 Volg ons op Facebook!

 

BERICHT AAN DE BELGEN INGESCHREVEN IN DE CONSULAIRE REGISTERS VAN DE AMBASSADE:

Gezien de huidige maatregelen t.a.v. het Covid-19-virus in Mexico is de Ambassade van België in Mexico tot nader order niet open voor het publiek tenzij voor dringende gevallen. Gelieve uw vragen over te maken via mexico@diplobel.fed.be.  Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk.

 

Minderjarigen (Mexicanen of buitenlanders) resident in Mexico

De Mexicaanse migratiewet eist dat vanaf nu Mexicaanse of buitenlandse minderjarigen, die resident zijn in Mexico en het land wensen uit te reizen en niet vergezeld worden door een van hun ouders, het volgende document moeten voorleggen aan de migratiediensten vooraleer het land uit te reizen: "Formato de autorizacion de salida del territorio de los Estados Unidos Mexicanos" (anexo 20)

Meer informatie: www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

 

Nieuws

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

12 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

01 jul

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen. 

29 jun

De dertigste plenaire vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG) vond plaats in Brussel, onder Belgisch voorzitterschap, van 22 tot 25 juni 2021. De NSG is een multilateraal regime dat tot doel heeft nucleaire proliferatie te voorkomen door controle op de export van materialen, uitrusting en technologie die gebruikt kunnen worden om kernwapens te maken.

28 jun

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir gaat van 28 tot 30 juni naar Genève. Ze zal er verschillende multilaterale partnerorganisaties ontmoeten die actief zijn op het gebied van mensenrechten, gezondheid, humanitaire hulp en migratie. Zo zal er een gesprek zijn met de directeur-generaal van de WHO, Dr.