Ambassade van België in Mexico
Home Consulaire diensten Identiteitskaart

Identiteitskaart

Algemeen

Elke Belg, ook een minderjarige, die in het buitenland gedomicilieerd is en ingeschreven is in het consulair bevolkingsregister, kan een elektronische identiteitskaart (eID) voor Belgen in het buitenland aanvragen. Deze kaart heeft dezelfde waarde als een identiteitskaart afgeleverd door een Belgische gemeente en blijft geldig na verhuis naar een ander ambtsgebied of naar België.

1) Het aanvraagformulier

Het formulier moet in tweevoud (2 originelen vanwege de handtekening) op leesbare wijze en met hoofdletters ingevuld worden.

Volwassenen en minderjarigen vanaf 12 jaar, plaatsen hun handtekening binnenin het vakje onderaan, met zwarte inkt, zonder doorhalingen of verbeteringen.

De documenten mogen niet geplooid worden (om de leesbaarheid van de barcode die bovenaan in het kader geprint wordt niet te bemoeilijken).

2) Foto’s: 1

Aangezien de foto gescand wordt en bij aanmaak van de identiteitskaart met laserperforaat wordt gereproduceerd, dienen volgende voorschriften zeker in acht genomen te worden:

  • Alleen kleurenfoto’s met een lichte en effen achtergrond zijn toegestaan, formaat 45x35mm. Het hoofd moet volledig op de foto afgebeeld staan en neemt minimaal 25mm en maximaal 35mm van de afbeelding in beslag.
  • Het voorhoofd, ogen, kin en neus moeten volledig onbedekt zijn, alleen een medische bril is toegestaan. Geen hoofddeksel tenzij om godsdienstige redenen of medische redenen gestaafd met een medisch attest.
  • Foto van het gelaat in vooraanzicht, niet zijdelings of met opgeheven hoofd, met neutrale blik en een gesloten mond.
  • Foto’s in zwart-wit worden niet aanvaard

/sites/default/files/content/voorschriften_foto_eid.pdf

De foto niet op het formulier kleven.

Afgifte van de aanvraag

U kunt het aanvraagformulier, het betalingsbewijs, de foto's en desgevallend uw oude identiteitskaart afgeven of opsturen naar de ambassade.

Geldigheid

Kids-ID: 3 jaar geldig
Vanaf 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig 
Vanaf 18 tot 75 jaar: 10 jaar geldig
Vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig

Betaling

Prijs

Verzending

Indien u wenst dat uw identiteitskaart per koerierdienst wordt teruggestuurd, dient u 2 "guías prepagadas" van een koerierdienst naar uw keuze mee te sturen (1 voor het verzenden van de PIN-code en 1 voor het verzenden van de identiteitskaart zelf die onder aparte omslag moet worden verzonden). Vermits de Ambassade niet verantwoordelijk is voor de verzendingskosten, dient u zowel bij afzender (remitente) als bij bestemmeling (destinatario) uw eigen gegevens in te vullen.

Uitreikingstermijn

5 à 6 weken

 
Ingeval van verlies of diefstal van uw identiteitskaart

Indien u als resident in Mexico verblijft 
1 -> een aangifte bij de politie van verlies of diefstal voorleggen 
2 -> een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij de Ambassade

Indien u als toerist in Mexico verblijft 
1 -> een aangifte bij de politie van verlies of diefstal voorleggen 
2 -> een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij uw gemeente in België