Ambassade van België in Mexico
Home Consulaire diensten Levensbewijs

Levensbewijs

Levensbewijs

Het levensbewijs is een door het Belgisch pensioenfonds afgegeven document. Het staat de autoriteiten toe na te gaan of de gebruiker al dan niet overleden is. Het moet elk jaar door de gepensioneerde worden ingevuld wanneer hij of zij in het buitenland woont.

Procedure

A. Persoonlijk:

Als u in Mexico Stad woont: meldt u zich persoonlijk bij de ambassade met uw voorgedrukte formulier en uw verblijfskaart;

B. Per e-mail :

Stuur een e-mail naar de ambassade (mexico@diplobel.fed.be) met als bijlage:

  • foto van uw gezicht met de krant van de dag; de datum van de krant moet goed leesbaar zijn; dit vervangt uw persoonlijk bezoek aan de ambassade;
  • gescande versie van het voorgedrukte formulier;
  • kopie recto-verso van uw verblijfsvergunning.

De ambassade zal per e-mail uw afgestempeld en ondertekende formulier terugsturen; u moet het binnen 30 dagen terugsturen naar desbetreffende pensioendienst. Vragen over de betaling van uw pensioen kunt u richten aan de Federale Pensioendienst.  Als u geen nationale taal spreekt, kunt u het Engels gebruiken.

Federale Pensioendienst 
Zuidertoren
Europaesplanada 1 
1060 Brussel 
België
Website : https://www.sfpd.fgov.be/nl
E-mail : cc.nl@sfpd.fgov.be    
Formulier levensbewijs :https://www.sfpd.fgov.be/files/1092/levensbewijs.pdf
Tel : +32 78 15 1765  

Let op

Alleen de ambassade kan de volledige inhoud van het formulier bevestigen en dit alleen voor de Belgen die zijn ingeschreven in het consulaire register van de ambassade, op voorwaarde dat deze inhoud overeenkomt met de gegevens in het consulaire register.

De ambassade kan dit formulier niet naar pensioendiensten doorsturen. Dit moet door de betrokkene zelf worden gedaan.