Paspoort

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Belgisch paspoort.

 1. Laatst bijgewerkt op

Paspoortaanvraag


Op 1 oktober 2012 werd in het ambtsgebied van deze post het biometrische paspoort ingevoerd. Dit houdt in dat elke burger vanaf 6 jaar zich persoonlijk moet aanmelden om zijn aanvraag in te dienen. Het is dus niet meer mogelijk een paspoort per koerierdienst aan te vragen.

Het huidige paspoort in uw bezit, waarvan de geldigheidsdatum nog niet vervallen is, blijft geldig tot zijn vervaldatum.

Onze ambassades en consulaten zijn niet langer bevoegd om gewone paspoorten af te leveren aan personen die in het bevolkingsregister in België zijn geregistreerd. Dit betekent dat alleen personen met de Belgische nationaliteit die in het bevolkingsregister van een ambassade, een consulaat-generaal of een consulaat zijn ingeschreven, nog een gewoon paspoort in het buitenland kunnen aanvragen.


Voor te leggen documenten:

 • Het behoorlijk ingevulde aanvraagformulier;
 • Oud paspoort;
 • Origineel en kopie van uw verblijfsvergunning of "Carta de naturalización"; indien u de Mexicaanse nationaliteit door geboorte heeft, hoeft u deze documenten niet voor te leggen;
 • Copie adresbewijs

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet persoonlijk een paspoortaanvraag indienen. In dat geval stuurt u, samen met de aanvraag, 1 pasfoto in kleur mee. Vanaf 6 jaar is hun aanwezigheid wel vereist om een foto te laten nemen en het paspoort te ondertekenen.

Voor minderjarigen dienen BEIDE ouders naam en handtekening op het aanvraagformulier te vermelden en een kopie van hun identiteitsbewijs toe te voegen. 

Indien de ouders gescheiden zijn, is het akkoord van BEIDE ouders vereist en dienen BEIDE ouders bij de ambassade te verschijnen om de aanvraag te ondertekenen.

Voor de ouder die het volledige hoederecht bezit, volstaat de handtekening van de betreffende ouder, mits voorlegging van het vonnis.


Formulieren


Aanvraagformulier voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar (PDF, 153.88 KB)
Aanvraagformulier voor kinderen jonger dan 6 jaar (PDF, 158.09 KB)

 • steeds 7 jaar geldig (minderjarigen 5 jaar geldig)
 • niet verlengbaar
 • geen minimumleeftijd


Betaling


Klik hier voor de prijs 

Let wel: indien u te veel betaalt, wordt dit bedrag niet teruggestort!  Gelieve een print van het betalingsbewijs mee te brengen de dag van uw afspraak !

Indien u wenst dat uw paspoort per koerierdienst wordt teruggestuurd, dient u een "guía prepagada para recolección" van DHL bij te voegen. Vermits de Ambassade niet verantwoordelijk is voor de verzendingskosten, dient u zowel bij afzender (remitente) als bij bestemmeling (destinatario) uw eigen gegevens in te vullen. U kan best een kopie van de guía prepagada bewaren zodat u de verzending kan opvolgen.


Afgifte van de aanvraag


U dient zich persoonlijk bij de ambassade aan te bieden om een nieuw paspoort aan te vragen. U dient op voorhand een afspraak te maken.


Uitreikingstermijn


2 à 3 weken vanaf ontvangst op de Ambassade.

 

PRE-REGISTRATIE: Uw biometrische gegevens laten registreren vooraleer u een nieuw paspoort nodig hebt


U gaat voor het werk of vakantie naar een stad waar zich een Belgische ambassade of een Belgisch beroepsconsulaat bevindt? U heeft niet onmiddellijk een paspoort nodig, maar u wenst van uw doortocht gebruik te maken om uw biometrische gegevens te laten registreren? In dat geval kunt u gebruik maken van de "preregistratie".


U bent ingeschreven in Mexico?

 1. Stuur ons het aanvraagformulier (PDF, 82.66 KB) terug op het volgende adres: 
   
  Embajada de Bélgica en México 
  Avenida Alfredo Musset 41 
  Colonia Polanco 
  11550 Ciudad de México
   
 2. Na nazicht van uw dossier zullen wij u uitnodigen een afspraak te maken, in Mexico, of bij de Belgische vertegenwoordiging die u gekozen heeft, om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten preregistreren.
   
 3. U beschikt daarna over 1 jaar om ons uw paspoortaanvraag (PDF, 85.24 KB) per briefwisseling op te sturen. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken).


U bent ingeschreven in een andere post dan Mexico en u wenst bij ons uw gegevens te laten preregistreren?

 1. Stuur het aanvraagformulier (PDF, 82.66 KB) naar de post waar u ingeschreven bent.
 2. Na nazicht van uw dossier zal die u uitnodigen om met ons contact op te nemen voor een afspraak om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te preregistreren.
 3. U beschikt daarna over 1 jaar om uw paspoortaanvraag (PDF, 85.24 KB) per briefwisseling op te sturen naar de post waar u ingeschreven bent. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken).


U liet uw gegevens preregistreren, maar u heeft het aanvraagformulier verloren dat men u toen heeft overhandigd?


In dat geval kunt u het noodformulier (PDF, 128.67 KB) invullen en terugsturen naar de post waar u momenteel ingeschreven bent.

 

Verlies of diefstal van het paspoort


Indien u als resident in Mexico verblijft:

 1. Een aangifte bij de politie van diefstal voorleggen (ingeval van verlies is een aangifte niet nodig)
 2. Een nieuw paspoort aanvragen bij de Ambassade

Indien u een voorlopig paspoort aanvraagt, dient u tegelijkertijd een gewoon paspoort aan te vragen.


Indien u als toerist in Mexico verblijft:

Het voorlopig paspoort is 1 maand of 1 jaar geldig en biedt de mogelijkheid terug te keren naar België of om verder te reizen naar andere landen. Dit paspoort kan dezelfde dag afgeleverd worden.

Een ETD kan enkel afgegeven worden aan een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie dan België. Dit document kan eveneens dezelfde dag worden afgeleverd.
 

LET WEL: Het voorlopig paspoort en ETD worden echter niet erkend door een aantal landen. Bijgevolg kan u, zelfs niet in transit, via die betreffende landen reizen. U dient na te gaan bij de ambassade(s) van het/de land(en) in kwestie of het Belgisch voorlopig paspoort wordt aanvaard.

 

DOC STOP


Facultatieve en bijkomende informatie ingeval van verlies of diefstal van uw identiteitskaart of paspoort.

Om frauduleus gebruik van uw gestolen of verloren identiteitsbewijs te voorkomen, bel gratis DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123 of 0032 518 2123.

DOC STOP is gratis en 24/7 wereldwijd bereikbaar!

Op het ogenblik dat u DOC STOP belt, wordt uw document ongeldig verklaard. Vergeet niet een nieuw aan te vragen bij uw gemeente of Ambassade in het buitenland.

Voor meer info, surf naar www.docstop.be