Ambassade van België in Mexico
Home Op reis in Mexico en Belize

Op reis in Mexico en Belize

Reisadvies

 
Belgen in nood

België wordt in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal. Het ambtsgebied van de ambassade kan zich uitstrekken tot aangrenzende landen waar geen vertegenwoordiging aanwezig is. Ambassades en consulaten vervullen geen louter diplomatieke opdracht maar fungeren tevens als ‘openbare dienst’ voor Belgen in het buitenland. Tot op zekere hoogte kunnen ze bijstand verlenen aan Belgen in moeilijkheden. Daarnaast bestaan er nog tal van ereconsulaten die echter over minder bevoegdheden beschikken. Ze zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Lees verder... 

 
Contactgegevens voor Belgen in nood

Voor dringende gevallen (ongevallen, verlies/diefstal documenten, etc. - geen visa!) na de werkuren en tijdens het weekend kunnen Belgen de Ambassade bereiken via het onderstaande noodnummer. Let wel op het uurverschil (als het in België 10u ‘s morgens is, is het 3u ’s nachts in Mexico).

Noodnummer: 044/55/54 05 49 93 (vanuit het buitenland, vorm: 0052/1/55/ 54 05 49 93).