Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Op deze pagina vindt u informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

 1. Laatst bijgewerkt op

Algemeen


Elke Belg, ook een minderjarige, die in het buitenland gedomicilieerd is en ingeschreven is in het consulair bevolkingsregister, kan een elektronische identiteitskaart (eID) voor Belgen in het buitenland aanvragen. Deze kaart heeft dezelfde waarde als een identiteitskaart afgeleverd door een Belgische gemeente en blijft geldig na verhuis naar een ander ambtsgebied of naar België.

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering sinds midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Sinds maandag 21 juni 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar uw beroepsconsulaat komen om uw biometrische gegevens op te nemen.

Dat is nodig om een goede identificatie en een gelijkende foto te garanderen (die ter plaatse genomen wordt) en om (vanaf 12 jaar) uw vingerafdrukken af te nemen, zoals dat nu al voor een paspoort nodig is.

Wij zijn er ons van bewust dat de aanvraag van een eID daardoor meer inspanningen van u vergt, maar enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische eID (in meer dan 50 landen) op peil houden.

Goed om weten:

 • Als u al een eID (of Kids-eID) heeft, blijft die geldig tot de vervaldatum.
 • De verplaatsing naar de ambassade zal niet nodig zijn voor de aanvragen voor een Kids-eID voor kinderen die nog geen 6 jaar oud zijn. Daarvoor kan u nog steeds de aanvraag naar de ambassade opsturen samen met het betalingsbewijs en een pasfoto in kleur met een effen achtergrond, formaat 40x35mm. De foto niet op het formulier kleven.
 • De Ambassade kan aangevraagde eID’s en Kids-eID’s nog altijd opsturen naar een door u gekozen adres, maar als u uw eID wil gebruiken om u te identificeren op internet en in te loggen op Belgische overheidswebsites, moet u de kaart wel persoonlijk komen activeren. Hiervoor moet u dan zelf met uw eID (Kids-eID) en pukcode op de ambassade, een ander Belgisch beroepsconsulaat of in een Belgische gemeente langsgaan. Kijk wel eerst de openingsuren of het afspraaksysteem na!
 • De PUK-code van de nieuwe eID’s en Kids-eID’s moet niet meer worden bewaard nadat de kaarten werden geactiveerd. Als u de pincode bent vergeten van een nieuwe en geactiveerde kaart, kan u bij elke ambassade, beroepsconsulaat of elke Belgische gemeente langsgaan met uw kaart voor een nieuwe pincode. Een pukcode of herdruk van de pukcode is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN van nieuwe kaarten, eenmaal die geactiveerd zijn.
 • Een eID of Kids-eID aanvragen bij een andere ambassade, beroepsconsulaat dan het consulaat waar u ingeschreven bent, zoals dat voor een paspoort kan, is niet mogelijk.
 • U kan vanaf 21 juni 2021 uw eID-Kids-eID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatste ingeschreven was, (2) uw Belgsiche gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België heeft gewoond en er ook niet bent geboren. Dit is wel iets duurder. Neem dus contact op met de gemeente in kwestie.
 • Een aanvraag voor een Kids-eID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn.
 • Zolang het kind nog geen 12 jaar is, wordt de Kids-eID enkel meegegeven aan de ouder die op hetzelfde adres als het kind woont. Een eID (vanaf de leeftijd van 12 jaar) daarentegen wordt enkel aan de titularis afgegeven ook als die nog minderjarig is.
 • De identiteitskaart is een geldig reisdocument waarmee kan worden gereisd binnen de Europese Unie.

De identiteitskaart kan na afspraak persoonlijk opgehaald en geactiveerd worden. De kaart en de code kunnen ook afzonderlijk worden opgestuurd, zonder elektronische activering, indien twee prepaid airwaybills van een koerierdienst (i.e. met tracking nummer) worden toegevoegd bij de aanvraag.  De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanvrager.  

Het activeren van de identiteitskaart kan enkel op afspraak gebeuren in een Belgisch consulaat of ambassade, alsook in een Belgische gemeente. Kinderen vanaf 12 jaar dienen zelf in persoon hun kaart te activeren.
 

Het aanvraagformulier


Het formulier moet op leesbare wijze en met hoofdletters ingevuld worden.

Volwassenen en minderjarigen vanaf 12 jaar, plaatsen hun handtekening binnenin het vakje onderaan, met zwarte inkt, zonder doorhalingen of verbeteringen.

De documenten mogen niet geplooid worden (om de leesbaarheid van de barcode die bovenaan in het kader geprint wordt niet te bemoeilijken).


Geldigheid


Kids-ID: 3 jaar geldig
Vanaf 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig 
Vanaf 18 tot 75 jaar: 10 jaar geldig
Vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig


Betaling


Klik hier voor de prijs.


Uitreikingstermijn


6 à 8 weken


Ingeval van verlies of diefstal van uw identiteitskaart


Indien u als resident in Mexico verblijft 

 1. een aangifte bij de politie van verlies of diefstal voorleggen 
 2. een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij de Ambassade

Indien u als toerist in Mexico verblijft 

 1. een aangifte bij de politie van verlies of diefstal voorleggen 
 2. een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij uw gemeente in België